Lubelo
Mbonana
Mzizi
Khoza
Mlalandle
Jujwana
Chobololo
Zangxa sakhele’thala
Onzipho zimnyama kuqhwayana
Ompundu zimanqa-manqa zima ngoqhwayan’entundelweni
Omfazi wabhalele’dolweni ngenxa yosweli phepha 🙌

Ezo zizindlu zika:
Mnyanda
Mpofu
Mahanjana
Makhendlana
Mgiqika
Breakfast etc.

Izithakazelo zakwaMngomezulu

Izithakazelo zakwaMngomezulu Dlakadla, Nkabanhle, Lubelo, Nkaba yenkosi, Maphakel'indoda edengeleni ilambile, Mfiso, Malinga, Mdluli, Msuthu!

Impi yosongo kayilwi

Impi yosongo kayilwi kusho ukuthi abantu ngisho abantu bangasongelana kanjani akuvamile ukuthi balwe.....baze bashayane ngezandla.

Umthente uhlaba usamila

Umthente uhlaba usamila Isimilo/ikhono lomuntu livela esesemncane

Izithakazelo zakwa Nkumane

Nkumane, Mzizi, Mpenduze, Sonane kaMkhawu, Dubazane nibabi bafazi bakaZitha ngokulwa ngemikhonto, wena kaJama mahle amaZizi Read more