Yamela,
Dazela,
Mdodo onga amaphela,
Khoza,
Makhobeni,
Sililela ukuphana abanye belilela ukuncishana. 💛

Yamela omazinyo amahlophe ngokungasiphuzi isijingi uphila ngentuthu yempepho njengezinkonjane zezulu.

Mdlovu 

UMphahlwa Umphahlwa ophahle izindlela zombili eya emgungundlovu nase mgungundlovana,

umagwaza ephindela njenge zulu,

ihawu eladla amanye amahawu,

umgibeli wehashi elimpunga elabonwa umlungwana ebheke empofanyana udumo lagwaza amajaha ayengakagwazi, umsingawodi, 

Umanqondo Inyathikazi yokhalo,
umbombombo kamachamsela unididwa ngemihla, induku emhlophe eyamila esigxhotsheni, labasakhiphe lomoya yagudleka ngalapho yakhula yaze ya isihlahla esikhulu esihlala amashinga,

isigejela esimadolo abanzi isigodo esikhulu esivimbela abaya eluSuthu, Cirha Onojaholo, Ntswentswe !!! 🙌🙌

Ngwenya, Gedeza, Mcambi, Vilakazi

Gedeza: Mnyandu, Nongalaza, Mpangazitha, Mngunyana, Mphankomo, Nyanda yemikhonto, Nondela.. Ngwenya Madonsela, Mtimande, Kunene Macambi Mathaba, Read more

Iziduko Khwemte 😍 AmaKhwemte

AmaKhwemte Dabane, Gqabaza, Sgadi, Mekhi, Ntswentswe, Fulashe, Nojaholo, Ncibane, Qhanqolo, Ntlokwenyathi, Ngququ, Venge.

Izithakazelo zakwa Dlamini Malandela

Izithakazelo zakwa Dlamini Malandela Sibalukhulu, Mdlovu, Malandela, Magaduzela, Mabonela empunzini

Cirha Clan Names 😍 Iziduko Cirha

Cirha, Ncibane, Nojaholo, Ntswentswe, Qhanqolo! Sihlobo SikaPhalo, Hloml'phuthu lidala lineempondo, Ghabha ka ntsikana, Nyembezana, Mgcaleka, Read more