Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

Imibala yezinkomo

Ebafazi bewela: Inkomo emnyama wonke umzimba bese ibamhlophe ngemilenze nemikhono. Ukhozi

Emakhwi
: Inkomo emnyama enamabala amhlophe esiswini yachafachafaza futhi esiphongweni.

Khwifikhwifi: Inkomo enamabala amnyama namhlophe ngokulinganayo.

Ehhemu: Inkomo emnyama ngenhla imhlophe nganhlanye lombala omhlophe unokuba sezinhlangothini zombili.

Ihunqu: Inkomo ebomvu ngokunsundu yachaphaza ngamabala amnyama athi fahlafahla.

Ephuzingwebu: Inkomo emnyama emzimbeni imhlophe ngomlomo.

Ihwanqa: Inkomo ebomvu yafahlaza ngombala omhlophe wonke umzimba ngisho nezindlebe zinamabala.

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe igama lami See pictures here