Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

UDosini uthuthwa kanje

Dosini,
Nqabashe,
Ncele,
Mqhorhana,
Ntose,
Ngcwina,
Noyila,
Nogqazumthonyama into engathi nkosi mntwini ngoba yinkosi ngokwayo.
Ehlamba kumlambo iThina, umlambo onobulawu bokuhlamba inkosi zamampondomise owela kulo akaliweli iTsitsa engadlulanga komkhulu, uphangela ilanga lingekaphumi, Dosini elimhlophe nozwane!!

Find us on Facebook Dosini clan

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here