Dlamini (Zizi)

  • Jama kaSjadu,
  • Mabetshe,
  • Bhanise,
  • Ngxib’inoboya,
  • Fakade,
  • khatsini,
  • mtikitiki,
  • nomana ndab’azithethwa intsuku ngentsuku,
  • bhengu,
  • nonyathi
Dlamini Sibalukhulu clan

Dlamini Sibalukhulu clan names Sibalukhulu! Mdlovu, Magaduzela, Magaga kaNsele! Wena owashisa umuntu ngesikhuni esibunjini kwaze kwasa eyobayoba, Mgoqo ovimb'esangweni nansi Read more

Izithakazelo zakwa-Dlamini [Zulu]

Izithakazelo zakwa-Dlamini [Zulu] Sibalukhulu, Mdlovu, Magaduzela, Magaga kaNsele, Wena owashisa umuntu ngesikhuni esibunjini kwaze kwasa eyobayoba, Mgoqo ovimb'esangweni nansi impi, Read more