• Nguse
  • Fola
  • Fakade
  • Mabembe
  • Ngubelanga
  • Thintane
  • Fola dlilaxa
  • Kham ’emelikhulu
Izithakazelo zakwa Nguse

Nguse Clan Names Fola Fakathi Ngubezizwe Thsintsane Fol'odlilaxa Mabembe Mkhosana Ka Ntungulwana Phokwe laphalala Babahle abahlekazi bebhodlwe yisilo esikhulu imvubukati Read more

Izithakazelo zakwa Siluma

Shodo Ndimande amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane. amaNguni Thonga amathefuya enyakatho mpumalanga okwelika Zulu endaweni umhlabuyalingana lapho ekudabuka khona uSiluma wonkana. Read more