Khathide! Mnyambo! Mphephethe!

Wena owadla nodadewenu wathi akananyongo akanamhlehlo, kanti akanamhlehlo unesibhakabhaka (unesibhabhakazana),

Wena wase Ngwedze neNgovuma Wena owawela Ingovuma (Ingwavuma) wafika ezitheni waqalingana walingisa insimu Idonda ukumila,

Mahamba Wena wenyosi
Wena owahamba ngomnyama wabuya ngonyezi, uhambe ngalunye eMbungeni ,

Mthumba onjengezingumba!

Sidlodlo!

Umlando wakwa Ndabandaba, Ndzabandzaba

Ndabandaba Clan History & Origin AbakwaNdabandaba (Ndzabandzaba) bafika Eswatini ngesikhathi sokubuza kweNkosi Sobhuza beqhamka engla nezwe, phakathi kwe Zambia me Read more

Ndabandaba Clan Praises

Izithakazelo zakwa Ndabandaba Khathide, Mphephethe, wena owadla umkadadewenu wathi akananyongo, akanamhlwehlwe. Mnyambo, amanyamba asezitheni aqalingene alingise insimu indonda ukumila. Mkhosana Read more