Izithakazelo zakwa Ndala, Ndala Clan Names
Ndala urhadasi uxongela xabe elabindisilo mfazi wamabele amade owamunyisu mntwana ngaphetjheya kweligwa nelingwanyana ngu menyuka nomlambo bathi usoba yala ubhadeni nge khwapha ubhade amathumbu we ndoda yinyoni sakhabula eyakhela abaphambukeli yahloma umlomo edodotjheni yadinda phasi yadinda phezu mazilakwimba inga mfazo nobukhwele ngumalila angakabethwa NguNdala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *