Mbutho,
Dlaba,
Thokozi,
Zinya,
Mzingani,
Mthunzi omuhle ophumula squnga esihle esizalela amasakabuli
amatshitshi namajongosi
Thekela ngonyezi ngoba usaba isihlebo! ?