Ndelu,
Blose,
Madiba,
Phonsel’ obusuMajonjobela oThunga ligcwala lingethiwanga ligcwala ukuhlakanipha,
Bohlela,
Noncengwa wena owancengwa zintombi zathi cela usishade, blose
Chobile, wena owachob’ intwala zenkosazane,
Shinga, akshinganga Mina kwashinga isbongo !


More information is available on our YouTube channel