Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Ngu Mabona Jali ndrongela ka Siwanga, Umanukwahlezi, ohlamba ngohleza. uMabon’ugagane untrambo ziphothwa ngosemsamo ngob’osemnyango udiniwe.