Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Mathaba,
Ngwaqa,
Mayiba,
Gubhasi,
Wena ongathekeli emzini yabafokazane wathekela ezitheni wasimama,
Somshoko,
Thothomuhle,
Nyamazanenhle,
Mfumbathi,
Wena owathabela Imbumba,
Mabala amahle njengo Mvemvane,
Mbuyazi,
Lokothwayo

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here