Mathaba
Ngwaqa
Mayiba
Gubhasi
Wena ongathekeli emzini yabafokazane wathekela wasimama
Somshoko
Thothomuhle
Nyamazanenhle
Mbuyazi
Wena owathabela imbuba
Lokothwayo