Sojama owajamela inkomo zezitha emazibukweni,
Sokhela owokhela izitha amalahle ekhanda,
Zimba elibaba gamu elinga dliwa nyoni,
Kubeka,
Thumbu owendl encani,
Dladla !


More information is available on our YouTube channel