I would like know where do Bahwaduba ba Maphaka Monare or Kgomo txa Mamphela originates? What is the totem? How many are they in South Africa?

The origin of the Kutumela people 😍 Kutumela clan history

Perspective: ‘Kutumela’ is not our Family Name but an ‘Acquired Name’ – Do you know how your Family Name came Read more

uRadebe ungumZulu noma ungumXhosa?

Ngabe uRadebe ungumZulu noma ungumXhosa? Isizwe samaXhosa sakhiwe yizizwe nezibongo. … Ukwenza isibonelo, uRadebe uyisizwe esincane, kodwa isizwe sakhe esikhulu Read more