Umlando wakwaNcube:

uNcube uzalwa ngeyinye yamadodana kaMatalatala (Sobhuza 1) ogama layo kwabe kunguMsuthu. uMsuthu lona uyavela ezithakazelweni zakwaNcube. uMsuthu uzele uNcube, Khoza lo Maphalala. uNcube lo engikhuluma ngaye nguMzilankatha hayi laba abanengi okwentwala esingazi imvelaphi yabo.Ezinye zezibongo eziphuma emaZilankatheni ngezithi Ncube, Mlotshwa, Khambule , Nkambule, Khoza, Maphalala, Ngcamu, Makhalima, Nhlanhla, Shelembe, Khubisa njalo njalo. Ubuduna bemaZilankatheni koMthwakazi bukoDakamela besekuthi indlu yeskhosini semaZilankatheni kulesisizwe sikaMzilikazi buko Bowell okaHlahla uyaphila lamanje utholakala eNyamayendlovu usanda kuphuma koBulawayo

One thought on “Ncube History, Umlando Ncube Surname”

  1. Your explanation just diminished the Ncube history, you took a pinch of salt inorder to explain the sea.you should ask laba ohamba nabo ukuthi Nina na kuphi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *