Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

ONjiyela ODlabazani ozibaya zenkomo obhuluphuthi onyongo yendlovu omshubani omshubani omabheshu anqondo mageza ngobisi abanye begeza ngamanzi ohlathi abaveza umakhoti. Sibala Umsewu
Ukhethwa
Umngcwaba
Umajava
Ungudle
Atc isizukulwane sasobholo owayeyimpondo akhe endaweni yasentlezi ekhe nomngani wakhe omkhulu ubhengu so bathi besahlezi kwaba nezimpi abazilwa ubhengu NoNjiyela mabesempini enhlezi wase uyashona uBhengu Usobholo ke wakhetha ukuthutha lapho waya emzimkhulu endaweni yasemambhulwini wafike wakha khona mase akhile waqamba umfula wathi ubhengu okuwukuthi umuntu wakaNjiyela akawuweli umfula wakaBhengu.