Ntinga
Msuthu
Mjamba
Dlakama
Nkowankowane

Uqedile ungethole

Uqedile ungethole Lesi simo sokukhuluma sisebenza uma ngabe umuntu esekhulume yonke into okmele ikhulunywe. Kusukela etholen uma lincela, uma luluthole Read more

Ngomane Clan Names

Ngomane Ndimande Nsimu, msunu omude. Wena owalima Indima wayishiya basala beyilima bodwa.