Shodo shiyabantu njengezinyamazane amacekwa amahle
O’shodo, cekwa ,shiyabantu bengamaThonga amathefuya kwamhlabuyalingana KZN baziwa ngobu Thikazi bethakazela bethi
Thikazi siluma ndlundlu mambakazi wena owashiyabantu bebuka

Umlando wakwa Siluma, Siluma Surname

Shodo Ndimande amaCekwa amahle Shiyabantu njenge'nyamazane O'mahlome endlini o'magwazekhuphule kucitheke amasende ndoda omabulale'hleke omahlome endlini amazawezawe indabuko yabantu baka siluma Read more

Siluma Clan History, Siluma indabuko

Indabuko yabantu baka Siluma isenyakathi nesifundazwe sika Zulu kwaMhlabuyalingana bengama Nguni asebuthonga amathefuya.