Shodo shiyabantu njengezinyamazane amacekwa amahle
O’shodo, cekwa ,shiyabantu bengamaThonga amathefuya kwamhlabuyalingana KZN baziwa ngobu Thikazi bethakazela bethi
Thikazi siluma ndlundlu mambakazi wena owashiyabantu bebuka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *