Shodo shiyabantu njengezinyamazane amacekwa amahle
O’shodo, cekwa ,shiyabantu bengamaThonga amathefuya kwamhlabuyalingana KZN baziwa ngobu Thikazi bethakazela bethi
Thikazi siluma ndlundlu mambakazi wena owashiyabantu bebuka

Izithakazelo zakwa Siluma

Shodo Ndimande amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane. amaNguni Thonga amathefuya enyakatho mpumalanga okwelika Zulu endaweni umhlabuyalingana lapho ekudabuka khona uSiluma wonkana. Read more

Siluma Clan Names

Izithakazelo zakwa Siluma: Shodo Ndimande Amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane nibahle nezinyawo zenu nina enahla umkadade wabo wathi akanamehlo akananyongo umhlehlo Read more