Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Shodo shiyabantu njengezinyamazane amacekwa amahle
O’shodo, cekwa ,shiyabantu bengamaThonga amathefuya kwamhlabuyalingana KZN baziwa ngobu Thikazi bethakazela bethi
Thikazi siluma ndlundlu mambakazi wena owashiyabantu bebuka