Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Ke phadu ya phoko motsiengya
maokobjane a tlabjane,Ke batho ba go
hlokiwa dinameng! Mabefing a ba tshaine,
serurubele sekotswana sa kgwetsa noka e
tletsi sa ala dipyio..sa re phuwalala!! Tlou
Weeh!!