Ndi Singo ḽa ha Tshivhase! Muḓuhulu wa Raluswielo! Ramaphosa, muposa misevhe vhaṅwe vhe u fhalala yawe ya sala yo ima! Thavha dza Khalavha ngedzilaa dzo naka nga mvula! Takutshedzani nga mufhululu Masingo, ṋanga dza tshikona ndi kale ro tsheṱa. Ahee, Maṱamela, Ahee!

Maqetuka / Maqethuka Clan Praises, Rakoma Meaning History
Maqetuka / Maqethuka  Clan Praises, Rakoma Meaning History

Maqetuka : If you know any information about this surname, such as its meaning, origin, Read more

GWABENI Clan Praises ❤️ GWABENI Meaning & History
GWABENI Clan Praises ❤️ GWABENI Meaning & History

GWABENI: If you know any information about this surname, such as its meaning, origin, history Read more