Akuvelwa kanye kanye kungemadlebe embongolo:

Abantu abaphumeleli ngesikhathi esisodwa