Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Bhekiswayo

Bhekiswayo izithakazelo

Bhekiswayo
Mdluli
Skhandzi
Matalankosi
Gembe
Wena owatala sigodlo saNgwane kwaphuma timbila.
Zachitheka nezwe lonke
Mahlokohla !

Izithakazelo zakwa Mdluli

Izithakazelo zakwa-Mdluli 😍 Mdluli Clan Praises LukheleNyoka, Sikhangisa,Nzimande,Bhekiswayo! Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies zakwa Mdluli Whatsapp / call: 061 868 5163 Prices:t-shirt: R200Hoodies: R400

Izithakazelo zakwa Mdluli

Izithakazelo zakwa Mdluli 😍 Mdluli Clan Praises LukheleNyoka, Sikhangisa,Nzimande,Bhekiswayo! Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies zakwa Mdluli Whatsapp / call: 061 868 5163 Prices: t-shirt: Read more

Izithakazelo zakwa Mdluli

Izithakazelo zakwa-Mdluli 😍 Mdluli Clan Praises

Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies zakwa Mdluli Whatsapp / call: 061 868 5163

Prices:t-shirt: R200Hoodies: R400

Izithakazelo zakwa Mdluli

Izithakazelo zakwa Mdluli 😍 Mdluli Clan Praises LukheleNyoka, Sikhangisa,Nzimande,Bhekiswayo! Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies zakwa Mdluli Whatsapp / call: 061 868 5163 Prices: t-shirt: Read more

Izithakazelo zakwaMdluli

Izithakazelo zakwaMdluli Lukhele, Nyoka, Sikhangisa, Nzimande, Bhekiswayo!

Izithakazelo zakwa Mdluli

Izithakazelo zakwa Mdluli 😍 Mdluli Clan Praises

Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies zakwa Mdluli Whatsapp / call: 061 868 5163

Prices: t-shirt: R200
Hoodies: R400

Izithakazelo zakwa Mdluli

Izithakazelo zakwa-Mdluli 😍 Mdluli Clan Praises LukheleNyoka, Sikhangisa,Nzimande,Bhekiswayo! Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies zakwa Mdluli Whatsapp / call: 061 868 5163 Prices:t-shirt: R200Hoodies: R400

Izithakazelo zakwaMdluli

Izithakazelo zakwaMdluli Lukhele, Nyoka, Sikhangisa, Nzimande, Bhekiswayo!

Izithakazelo zakwa Mdluli

Mdluli
Bhekiswayo
Wena wabhekis’ inkhos’ elusaseni
Sukuta
Luvuno
Luvuno alunanhloni
BakaMdluli abayidli inyama yembuti
Badla yenkonkoni
Phika sinamandla
Mlimi wansindze
Bantfu balim’ emafus’ aboGembe
Mlisana
Ndzindzindzi
Mdluli!

Mdluli
Bhekiswayo
Phakatsi
Nselo lenkhulu
Luvuno lolungenamahloni
BakaMdluli abayidli inyama yembuti
Badla yenkonkoni

Mdluli
Sikhandzisa
Mandzindzakandzaba
Wena Delila, tinkhomo
Watsenga emajaha

Mdluli
Sikhandzisa
Mkholo lonsundvu
Lonsundvu ngisho netinyawo takho
Mbokodvo lenhle legaya bulawu bemakhosi

Mdluli
Sikhandzisa
Semakholo
Mbokodvo lendze
Lesilala bulawu bemakhosi
Mhlanti wendlunkhulu


Izithakazelo zakwa Mdluli


Izithakazelo zakwa-Mdluli 😍 Mdluli Clan Praises LukheleNyoka, Sikhangisa,Nzimande,Bhekiswayo! Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies zakwa Mdluli Whatsapp / call: 061 868 5163 Prices:t-shirt: R200Hoodies: R400


Izibongo zakwa Nzimande


Mphephethwa,Mdluli,Mdlobhiya,Mangcamane,Ngwekazi,Gwala,Mancama,Vilakazi

Izithakazelo zakwaMdluli

Izithakazelo zakwaMdluli

Lukhele,
Nyoka, Sikhangisa,
Nzimande,
Bhekiswayo!


Izithakazelo zakwa Mdluli


Izithakazelo zakwa Mdluli 😍 Mdluli Clan Praises LukheleNyoka, Sikhangisa,Nzimande,Bhekiswayo! Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies zakwa Mdluli Whatsapp / call: 061 868 5163 Prices: t-shirt: Read more


Izithakazelo zakwa Gwala 😍 Gwala Clan Praise


Izithakazelo zakwa Gwala 😍 Gwala Clan Praise Mphephethwa,Nzimande,Khondlwane,Majiya,Khamanga,Mdlovu,Mantshinga,Ntimbane,Ngwede,Ngwevu,Jili,Ngwavuma,Sihlase,Vilakazi,Gcuma,Ngwekazi,Mancama ngesinkw'esikhulu,Wena owasukel'isigodo simuka nomfula uth'inyama,Manda kulandulwa,Vilakazi,Xam'odla ngomsingizane,Mhlandla! Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies akwa Hlengwa Whatsapp / Read more

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: