This blog is for all African's who love their culture & heritage

Tag: Khabazela

Mkhize Clan Names

Mkhize Clan Praises | Izithakazelo zakwa-Mkhize

 • Gcwabe,
 • Khabazela,kaMavovo kaZihlandla,
 • Gubhela,
 • Mumbo omhlophe,
 • Wena waseMbo,
 • Wena okhanya amasi esiswini,
 • singela,
 • Nhlama eyaphelel’ etsheni,
 • Ngunezi,
 • Mumbo ombulazi,
 • Nina enadla umuntu nimyenga ngendaba,
 • Sibi side esimajembelezana,
 • Sibi side esimaphandla esaphandl’abeNguni bavungama,
 • Nina bengwaz’ emabhudle,
 • Eth’ isabhudla yabuye yaphinda yabhudla
 • Malala amahle,
 • Nin’ enalala nomunwe,
 • Navuka nakhwif’ilanga.
 • Nzalo kaSambela,
 • Nina bakaSidaphudaphu ngokubadaphunela,
 • Nzalo kaLuzalo!
Mkhize

Thola esakho isikibha esibhalwe ngendlela oyifunayo: Whatsapp 061 868 5163

Amakhosi akwaMkhize

Ukuzalana kwaMkhize:

ULanga wazala

UNdlozela owazala

USidweba owazala

UMdladla owazala

USibiside/Gubhela owazala

UMavovo owazala

UKhabazela owazala

UGcwabe owazala

UZihlandlo owazala

USiyengela owazala

UNgunezi owazala

UTilongo owazala

UNkasa.

Izithakazelo zakwaMkhize

Gcwabe!

Khabazela kaMavovo kaZihlandlo!

Mumbo omhlophe,

Wena waseMbo

Wena okhanya amasi esiswini,

Singela,

Ngunezi, mumbo ombulazi,

Sibiside esimaphandla esaphandla abeNguni bavungama,

Ni bengwazi emabhudle ethi isabhudla yabuye yaphinda yabhudla,

Malala amahle,

Nina enalala nomunwe navuka nakhwifilanga.

Nzalo kaSambela

Nzalo kaLuzalo

Zalankomo!

Izithakazelo zakwaMkhize

Izithakazelo zakwaMkhize

Gcwabe,
Khabazela,kaMavovo kaZihlandla,
Gubhela,
Mumbo omhlophe,
Wena waseMbo,
Wena okhanya amasi esiswini,
singela,
Nhlama eyaphelel’ etsheni,
Ngunezi,
Mumbo ombulazi,
Nina enadla umuntu nimyenga ngendaba,
Sibi side esimajembelezana,
Sibi side esimaphandla esaphandl’abeNguni bavungama,
Nina bengwaz’ emabhudle,
Eth’ isabhudla yabuye yaphinda yabhudla
Malala amahle,
Nin’ enalala nomunwe,
Navuka nakhwif’ilanga.
Nzalo kaSambela,
Nina bakaSidaphudaphu ngokubadaphunela,
Nzalo kaLuzalo!

Mkhize:

 • Gubhela
 • Gcwabe
 • Zihlandlo
 • Khabazela ka Mavovo
 • Ngunezi Bamba aba Mbulazi
 • Sibiside
 • Sidaphudaphu
 • Nzalo ka Luzalo
 • Mlangeni
 • Gasela
 • Sishiya
 • Madondo
 • Mdephane
 • Dlamane
 • Sacolo

Abakwa Mkhize bahlobene nabakwa Dlamini, Mlangeni, Ama-Mpondo/Mpondomise bonke aba Mbo badabuka ku Sibiside kwabe sekuba nokuhlukana ngokwezindlu.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: