Mveni,
Tholeni,
Nonyanda,
Mzilampofu,
Wena ongayidli impofu,
Mbhamali,
Bulunga,
Kwesaba,
Wena ongahambi endleleni
Ohambe kuphela makonakele

Izithakazelo zakwa Mbhamali

Mveni, Tholeni, Wawela uBombo ngokuhlehletela, Wena owasenyamazaneni Magiya,Wena owaseHlehlempofu

Macwele clan names | Izithakazelo Macwele

Macwele, Mbhamali, Kwesaba, Mveni, Tholeni, Nonyanda, Zila Mpofu Sihlangu sekhaya Mabhala ngozipho abanye bebhala ngepensela