Mjiyakho, 💛
Ndaba,
Thiyela,
Lingonde,
Madela wena owagibela emthini wadilika usunenyaw
Silwanakazane ! 🙌🏾

Others say them like this:

Mjiyakho
Mthiyane, Nina bakaNkokha oMjijibane, Nkomnophondo, Ndaba, Siwela, Qandela kaNongalo. Nina eniwela ngezihlangu zomfula. Nina enashaya intombi khabo nina kwamemeza umkhulu ezansi le. Loyo ukhokho ozala omkhulu. Nina enibhala ngempensela abanye bebhala ngozipho !! 🙌🏾