Izithakazelo zakwa Masimula

Izithakazelo zakwa Masimula Masimula, nkosinkulu, mlotshwa, mbonani, migidi, ngulube azembelani engembelenye iyaquba ,ngabade ,boyane ,umakhonza akhonzele futhi abanye bekhonza bagoduke ,umfazi wamabele amade ngaphesheya komlambo ,iligwa neligwana ,mgidi wako dumako ,mlamuli wakomagwabo ,ngowalamul’izinkunzi ezimbili zilwa ,indumandumane eyaduma ezizweni ,bathi umlotshwa ngowakuphi na? ngumlotshwa wako zingelwayo ,abamfunayo abamfumani..

Magutshwa Clan Names

Magutshwa, Simelane Mbonambi Clan Names masimula, mgidi, mlotjwa, kulungwana mgid’akodumago, yindumandumani eyadum’ezizweni, yaduma nasedlomudlomu kulungwana lekhethu lekomeni ngelaphika nemihlamb’amadoda kwaze kwadinw’ imhlambi yamadoda isebe liphezulu eqongolweni libambele ematjekeni womlomo mlamula komagwabo, ngowalamul’ikunzembili sisilwa, ngathana wazilisa bezizakubulalana bath’umlotswa ngewakhuphina?, ngowakh’esqongololweni sentaba abamfunako bamthola ngokumlalamela