Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Masimula Page 1 of 2

Mthabela Clan Praises

  • Omthabela
  • Ochibi
  • Masimula
  • Nkomnani
  • Ntshazizwe
  • Mlothwa
  • Nkonjane ephephezela emoyeni
  • Nina enawela umfula ugcwele!
Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu

Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu Zibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama wa kwaZulu. Wadlala indima enkulu ngempi yabantwana eyaziwa ngempi yaseNdondakusuka, Read more

Izithakazelo zakwaMthabela

Izithakazelo zakwa Mthabela Mthabela, Chibi, Mabhedla, Ntshazizwe Mlotshwa, Mpangazitha, Ngalonde, Mkheshenga!

Masimula clan❤️

Masimula, boyana, biyela, Mnguni, Mnguni nkomo, mhlophe, Chinswayo, zambule, wena owagabha ngamashoba amabili ezinkomo abanye begabha ngezandla, wena owabamba impi esandlwane kwakhala abafazi babuya bethwele imikhono emakhanda bethi:we hhem myen, we hhem Myeni, Masimula…

Mnguni Surname Meaning. Mnguni Origin. Mnguni History:

Mnguni Surname Meaning. Mnguni Origin. Mnguni History: The meaning, origin and history of the Mnguni surname is not listed.This surname Read more

Myeni Clan History & Origin 😍 Umlando

Umlando wabakwaMyeni 😍 Myeni Surname 😍 Myeni Clan NamesAbantu bakwaMyeni bangaMaNtungwa Nguni . Isizinda sabo silaphaya eBabanango eduze nomfula uMhlathuze. Read more

izithakazelo zakwaMasimula

Ngicela ningitshele izithakazelo zakwaMasimula nomlando wabo ikakhulukazi laba abase natal nokuthi badabuka kuphi

Mthabela Clan Praises

Omthabela Ochibi Masimula Nkomnani Ntshazizwe Mlothwa Nkonjane ephephezela emoyeni Nina enawela umfula ugcwele!

Masimula clan❤️

Masimula, boyana, biyela, Mnguni, Mnguni nkomo, mhlophe, Chinswayo, zambule, wena owagabha ngamashoba amabili ezinkomo abanye begabha ngezandla, wena owabamba impi Read more

Sobohla manyosi

Sobohla manyosi : lenkulumo ijwayelekile kodwa inomsuka wayo .imuphi lowo msuka ?

Lenkulumo yashiwo uDingane kuManyosi mhla uManyosi eqembuka kuDingane eyokhonza uMpande kthiwa uManyosi wayethola izimbuzi kuMpande, kthiwa wayeyidla ayiqede nya eyedwa, kahle kahle ukusonga loku.

Izithakazelo zakwaMasinga

Izithakazelo zakwaMasinga Shobane, Ngonyama, Mbokweni omhlophe ogibela igagasi, Mangethe!

Izibongo zeSilo uSolomon kaDinuzulu

Izibongo zeSilo uSolomon kaDinuzulu INkayishan'enkulu kaMenzi Ephuz'umlaza ngameva Ulanga lisehlule madoda sesingavikithi Ngosib'olusenkundleni Kith'oSuthu Luntula noyedwa ongaluthintayo UNogwaj'oshiy'izinja zasOndini UNgcede Read more

Izithakazelo zakwa Masimula

Izithakazelo zakwa Masimula

Masimula, nkosinkulu, mlotshwa, mbonani, migidi, ngulube azembelani engembelenye iyaquba ,ngabade ,boyane ,umakhonza akhonzele futhi abanye bekhonza bagoduke ,umfazi wamabele amade ngaphesheya komlambo ,iligwa neligwana ,mgidi wako dumako ,mlamuli wakomagwabo ,ngowalamul’izinkunzi ezimbili zilwa ,indumandumane eyaduma ezizweni ,bathi umlotshwa ngowakuphi na? ngumlotshwa wako zingelwayo ,abamfunayo abamfumani..

Zulu Kings Amakhosi

General Standard--Royal Standard 1. Uhlanga 2. Muntu 3. Mnguni 1 4. Mithiyonke 5. Mnguni 2 ----------Mnguni 6. Nkosinkulu--------Nkosinkulu 7. Mdlani--------------Mdlani Read more

Mlotshwa Nkandi Clan Names

Nkandi Mlotshwa Bikani Sigqagqagqa Sikwaza Mkhonto!

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: