clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Metiso

Metiso Clan Names 💛 Izithakazelo Metiso

Tinanatelo Metiso:
Nyembetwako,
Mnguni,
Wandlase,
Benguni benyenya babuya nelusekwane,
Umnguni longena phunga,
Ungaba leliphunga weta ne nyoko !

Izinyanga Zonyaka

Izinyanga Zonyaka

Januwari – uMasingana

Februwari – uNhlolanja

Mashi -uNdasa

Aprili -uMbasa

Meyi -uNhlaba

Juni -Nhlangulana

Julayi -uNtulikazi

Agasti -uNcwaba

Septemba -uMandulo

Oktoba -uMfumfu

Novemba -uLwezi

Disemba -uZibandlela

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: