Izithakazelo zakwaNtshangase:

Ntshangase,

Mgazi, Menziwa,

Njezi ka Xhoko!

Ndabezitha!

Mvundlane wasoKhabeni,

Mbeng’osinda abosi.

Abanye bazihaya kanje:

Ntshangase – Biyela, Menziwa, Mgazi, Ndaba, Sobethu, Dinane wena owadina amakhosi akwaZulu, nyengelezi yamanzi, hlangabeza ophosayi usgcawu sgidabelungu, umagwazabuye nes*nde!