Yini le ekholwa izagila? hlaziya.

Ithendele!
Uma ulokhu uthandabuza kube kumele wenze isinqumo…. uzidonsela amanzi ngomsele!