clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Sibanda Clan 😍 Izangelo zako Sibanda

Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Izangelo zako Sibanda

 • EDawu duna.
 • EJamela ngokujama phambi kwenkosi.
 • Maqhoba.
 • Umhlath’ongehlulwa lithambo.
 • Vodloza!
 • Sadla safohloza okuseleyo sanyathela ngezinyawo.
 • Umahamb’ekhangele phansi bethi ulenhloni kanti uyazigqaja.
 • Isilo esibhonga kutshotshobal’ezinye.
 • Unangunangu lamuhla kungayisuye.
 • Isilwan’esaswel’amabala sayobik’enkosi.
 • Fuzwayo ofuz’amadoda.
Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here

Previous

Izangelo zako Ndebele

Next

Nkala Clan Praises

5 Comments

 1. Thembelihle

  sawbona bhudi.kukhona la engake ngabona khona kuthiwa,Sokhela,kuzithakazelo zakoSibanda kodwa sometimes njalo akabi khona uSokhela.ungangiphendula yini?

 2. Kenneth Sibanda

  Mangibingelele mfowethu, ngicela ukucaciselwa la, esaswela amabala sayobikwa eNkosini noma sayobika eNkosini. Ukuphi okuyikho lana? Sayobikwa noma sona ngokwaso sayozibika kuyo iNkosi na? Ngibona kunokuhlukahlukana endleni oMdawini abehlukene abakubeka ngayo. Ngiyabonga kusengaphambili.

  • Bongani Sibanda Dawu

   Esaswela amabala sayobika enkosini saphiwa amhlophe labomnvu

   • Esau

    Inkosi yathi umuhle unjalo Dawu🤣🤣 mina sengazilungisela ezami

   • Ninjani zihlobo zami ezithandekayo enkosini? mina ngiyaphila nendlu yami,
    Lona ngu Dawu okhulumayo mina ngokunanzelela kwami sinezibanda eziyihlobo ezimbili esaswela amabala sayobika eNkosini, nesasinikeziwe amabala ozwa uma bezibiza bethi iSibanda esimabala bala no Dawu, iSibanda esinguDawu yiso esaswela amabala sayobika eNkosini kodwa uhlobo lwezigwe zonke ezinamabala zazinikiwe amabala inkinga yikuthi abantu sebehlanganisa kodwa umlando uyasibonisa kabanzi ngembali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: