Xesibe Clans

AmaXesibe are a nation made up of several clans and tribes but their history is not well documented. Common clan names are:

Snama,

Rhadu,

Cwerha,

Nune,

Mayaba,

Gcuma,

Nxontsa,

Bhuku,

Mlatshenyi,

Ngqatyana,

Nondzaba,

Mbathane,

Tshomela ka Matsho,

Matshaya,

Makhuma

Mbathane,

Matshaya,

Xesibe,

Khanda’nyawana,

Matshin’ayibheke,

Ibhaca

AmaXesibe

AmaXesibe

  • Xesibe – Nxanda kaXesibe, Mnune Mkhuma, Nondzaba, Mbathane, Nondize, Bhelesi, Matshaya ngenqaw’ende abanye betshaya ngezimfutshane, Nxele, Bhimbi, Khandanyawana, Mayitshin’eyibheka njengomntwana, Mantsaka, Mganu. Nondzaba, Mbathane, Tshomela ka Matsho
  • Qwathi – Dikela, Noni, Noqaz’ indlela. Iinkomo zikaXesibe, zikaJojo, zikaMtshutshumbe, ogqaz’indlel’ebhek’ebuNguni.  KumaQwathi kukho amaDikela, amaTshaba, ooSdindi, ooBhlangwe, ooBhose, amaNzolo, imiNcayi, amaNtondo, amaKhombayo, ooMkhondweni, amaVumbe, ooKhebesi, amaBangula, amaDumba, ooMhotho, ooCakeni, ooBhabha, amaMvala, amaDabisa, ooS’ximba, etc.
  • Mambi – Nxontsa ka Xesibe, uBhulingwe kuvele imamba, uNtabazikude zikuMganu, Mntshontsho, uSabela uyabizwa emazibukweni)
  • Matshaya – Mbathane