Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Ubani uSomcuba?
USomcuba, umfowabo kaMswati, wayephethe izinkomo ezingcwele futhi lezi wazisebenzisa kabi, ngakho wabikelwa ngomunye wezinceku zeNkosi wabaleka ezweni. Wazinza eSigodini saseStads ngaphesheya kweNgwenya futhi wazenza waba namandla ngokwedlulele.

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here