zulu, ndabezitha, mageba,
nkonyana yenkhosi, sithuli sikandaba,
wena wakaMalandela , walandela izinkhomo zamadoda ,
uZulu omnyama ondlela ezimhlophe !!!


More information is available on our YouTube channel