Izithakazelo zakwa-Dhlomo

Izithakazelo zakwa-Dhlomo

Mkhabela,
Dinangwe,
Bhelesi, Khweba,
Malala nomunwe endunu,
Avuke ancinde akhwife eMpumalanga,
Abuye ancinde akhwife eNtshonalanga,
Sikhaba esingangenkomo!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.