Zulu poetry | Izinkondlo

OLWAMI UTHANDO
Ke ungaze wangilandela wena
Imini engikuthande ngayo isidlule
Sengiwaphephethile amabhadu ezinyawo zakho
Ngaze ngayivala iminyango ngezihluthulelo
Ngokuba olwami uthando akulona uthando
Wukuphuma komphefumulo wami uzihambela emzini
Uzuthi ungafunyanwa imini uphindele emuva
Usuyakulala wodwa wetshisa izinkambo zawo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.