Chisana Clan

Chisana Clan
Sithathu – MaNdebe, Khophoyi, Chisana, Hase, iinkomo ezimbovu, OoMfene, Hlathi, Lisa, Jambase, Sanzanza, Canzi, Buswayo, Zangomva eliweni, Msuthu.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.