Izithakazelo zakwaShiba | Shiba Clan

Izithakazelo zakwaShiba

Shiba
Mkwanati,
Nkwaliyenkosi,
Ndonga,
Shamase,
Sontuyi,
Somkhele,
Lele, Khowa,
Mayanda,
Dlebhu wabeswazi ,
Wena owaguy ‘ wamisi ntamo.
Mashukumbeya,
Mthendeleka.
Mtubatuba
Wena owawulobolela amadoda,
Wena owathenga isitimela
Ninemali nina bakhwanazi,
Veyane,
Mpandeyamadoda,
Malobisi

Mzila Clan Praises

Mzila Clan Praises

mzila,
nyambane,
mzila wezinkomo,
vavolukhulu,
olwangasentimbili lwavungama,
msila wesilo ugoqolo,
nina bakowoza,
nina enagqiza ngesongololo abanye begqize ngobuhlalu,
dadase

Mabunu clan praises

Mabunu clan praises

umlungu omnyama, abampund’ezincane engazingongiwe
umasoka,

mzimkhulu,
ntanzi ,
rhoyi kunene kwelizwe,
unkumbuzo zika mdladla, nzimane,  nala mnandi obele lide lingang’elikabelelenyana, owancelisa umntwana engaphesheya komfula uthukela. isibhekuza esabhekuz’enkundleni kwa dadeboyise umntambose. izilila gazi abanye belil’nyembezi.amahomb’asezweni  awangaphumi mhla ligquthayo, aphuma mhla linethayo umfazi onamanxeba ngasemva nje ngamadoda.cabisa, mbengeshe, incuncu ezimlomo emide ,abantwana abesaba ukunatha amanzi amadwala banatha amanzi eziziba ngoba besaba umlomo ukungqindeka.thotholo into `wakahina.co.za`.ezathi xa zizawuvela kwangen’inkalankal’endlini…umlambo oowelwa ziinkonjane kuphela,nazo kuba zibhabhela phezulu zaxa, mbokazi, mehl’embuzi, masingila, ngwenya.

Izithakazelo Zakwa Mcineka

Izithakazelo Zakwa Mcineka

Mcineka
Nkomo
Gwazela.
Mncinci.
Somtshiyosi!
Ntulikabongwa obongayo,
Gwazela ngokugwazela amanye amadoda owathi ukhomba inxeba
Wakhomba isidiya sempunzi kamfazi akashawa ngenduku ngoba induku iyabozisa,
kepha umfazi ushawa ngomucu!
Nkomo enkulu

Msimang clan names

Msimang clan names

nonkosi!
thabizolo,
muthwa,
nkomo eluthuli,
nodwala lakwanodumakazi,
abathwa abamzimbomuhle njengowosana,
kwangathi ngingawanga,
abaziqunjana zimbili,
esinye singenhla,
esinye singezantsi kwendlela,
abafunga unonkosi ngahawuka kwangathi nami ngingamfunga,
abanzipho zimnyama ngokuqhwebana,
usongo akamnci,
akamncinazana,
ehene iyanini mahlubi,
nihlabane ngezindlela zonke,
zonke,niyobikela abasemasimangweni,
ukuthi ubhedu lwaphukile,
amazala nkosi ngokuzala ubhungane,
ukhukho lomhlanganiso olwahlanganisa indlu yakwadlomo,
dlomo-dludlu kwabendlwana

Izithakazelo zakaShabane

Izithakazelo zakaShabane | Shabane clan names

AbakaShabane abakaDwala kaPhingoshe kaSphaph’esihle kaLinda mkhonto uMkhont’usandulo Nolinda oCabaja kaMgoji oZebelibomve wen’Owabatshazwa yinyoka yathi”waze wamuhle weShabane”amaSom’amahle

Izithakazelo zakwa Mbokazi

Izithakazelo zakwa Mbokazi | Mbokazi Clan Praises

Donda,
Nxele, Sontuli,
Lwandle aluwelwa,luwelwa zinkonjane,
Zona eziphapha phezul’emafini,
Phangela kobhongo, nakoqhoqhoqho,
Mlamulankunzi ngab’uziyekile, zabulalana,
Hlamukazi kaMdaka, umdaka usezintangeni,
Wen’owephul’umuth’uphekiwe endlini kaMantombase,
Wena kaPhangela, owaphangel’izinkomo zamadoda!

Latha clan

Latha clan

Cwazibe
Nondaba
Mbetheleli
S’congos’nojojo
Mfaz’omabele made owancelis’umntwan’engaphesheya komfula
wena ka-Machoboz’umhlanga kuvelindlela
Mbubuzamabandla 

Dlamini Clan Praise Names

Dlamini Clan Praise Names

Lusibalukhulu,
Malandela ngokulandela izinkomo zamadoda
Jama kaSjadu, Nkomo zidla ekhaya ngoba zeswele abelusi
Mdlovu, Magaduzela, Magwenyane, Nkosi, Mzizi
Mdineka, Nyanya, Msuduka
Inkonekaz’evele ngobusw’emgedeni.
USamkethe, esinembay’emaLangeni,
UMswazi kaSobhuza
Sgwinya mkhonto notho lwaso
Wena owaFodo ka Nombewu kaNomagaga
Wena wase Dlebe
Mfolozi emnyama inkethabaweli, Nyanya
Mabonel’empunzini, Mlangeni
wena ka Miso (Misizwe)
Mgoqo ovimbe’sangweni nansi impi, izwe lafa ngathi na??
Ngonyama

AMAZIZI DLAMINI

AMAZIZI DLAMINI

You cant talk about amaZIZI without involving amaHLUBI. We will start with amaHLUBI history and see how it link with Dlamini.
Years may not be accurate as the information was passed down the generations orally. Following are the Chiefs or Kings of amaHlubi.
1. 1300-1325 Chibi,
2. 1325-1350 Lubelo,
3. 1350-1370 Busobengwe/Bhungane, 4. 1370-1390 Fulathelilanga, 5. 1390-1410 Bhele,
6. 1410-1430 Lufelelwenja,
7. 1430-1450 Sidwabasenkomo, 8. 1450-1475 Mhuhu,
9. 1475-1500 Mpembe,
10. 1500-1525 Mhlanga,
11. 1525-1550 Musi,
12. 1550-1575 Masoka,
13. 1575-1600 Ndlovu,
14. 1600-1625 Dlamini,
15. 1625-1650 Mthimkhulu I,
16. 1650-1675 Hadebe,
17. 1675-1710 Dlomo I,
18. 1710-1720 Mashiya,
19. 1735-1760 Nsele,
20. 1760-1800 Bhungane II,
21. 1800-1818 Mthimkhulu II
22. 1839-1889 Langalibalele I, 23. 1897-1910 Siyephu/Mandiza, 24. 1926-1956 Tatazela/Mthunzi, 25. Muziwenkosi(LangalibaleleII)
You will see that at number 10 and 11 is the originator of Ndebele Kings, and at number 14 is the originator of amaZizi. Here is the Chiefs of amaZizi, 1.Dlamini, 2. Sibalukhulu,
3. Khuze,
4. Zizi,
5. Ngubonde,
6. Lamyeni, Langa, Jama,
7. Cubungulashe,
Migrated to Eastern Cape is (i) Magodla, Satshana, Mdlakude, Mtabane, Mpange, Mlubi, Nqubeni, Pukula,
(ii) Ngxibinoboya, Nomane, Mtatela, Ntondwa, Bengela, Ndunakazi, Ndosi, Lunika, Mkhuli, Xabadiya, Nqweniso, Tefa,
(iii) Dweba, Xenge, Madwalisa, Zangashe, Menziwa, Wulani, Pokwana, Maseti, Sabelo.
Migrated to KZN South is the offspring of
(iv) Nomane, Jama, Sjadu, Mtikitiki, Mkhalima, Ndabazamthethwa,
Ixopo (v) Nsukunsuku, Mphinyana, Songiya, Sfanguba, Mcherhwa, Zakewu, Josefa, Ruben, Fana, Simon, Mathiyase.

source: amazizi.wordpress.com

Nkosi Dlamini Ngwane

Dlamini! Nkosi! 
Ludonga lukaMavuso,
Abay’eMbo babuyelela.
Abasidwaba weza nonina.
Abengomane yaseMavaneni,
Abaqed’uBombo ngokuhlehlezela,
AbakwaSibhahuza
SikaMabhanda eMpondweni.
Inkonekaz’evele ngobusw’emgedeni.
USamkethe, esinembay’emaLangeni,
UMswazi kaSobhuza.
Mlangeni!
Nina bakwaKusa nelanga
Nina bakwaWawawa.
Lokothwayo!
Sibalukhulu!
Nina beNgwane,
Nina besicoco sangenhlana.
Kunene!