Mthimunye clans

Mthimunye clans

nomaziyana womngoma,
wena owesenga ikomo ungakavunuli wayokuvunuliswa ngunomaziyana ngendlini,ngumswa wakomathabatha bathi bambengile ngesqalabeni kandi nguye sbenga ndoda,
yijodo elimnyama lamanzi amnandi,nomaziyana

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.