Izithakazelo zakwa Nojiyeza

Singo: Nojiyeza, Nyanda, Msangula, singakamzi’othetha amacala awok’phinga nawokuthakatha, singabakaLukhwashu,

Sidabuka eMaphephetheni, ngaphansi kwesizwe sakwaGwala esibuswa inkosi uThandizwe njengamanje. Ngenxa yokungahambisi kahle, kuthiwa saphuma kwaGwala ngokuvumelana saba isibongo esizimele, engangokuba siyaganiselana nabakwaGwala.

Madlala Clan Praises

Madlala sishi khabaludaka hlokohloko nodlomo msunu kanyomo nina enadla inhlunu niyililela. Nina bakanobhala enabhala ngozipho abanye bhebhala ngamapensela. Oskobho dilaya okhanda liyaxhega libambele elempukane.

Sibanyoni Mathetha Malambule

Sibanyoni Mathetha malambule khozakhulu Ncuncu ephuza kwezinde iziziba ngoba kwesifushane ingabuya nodaka mwelase ongaweli ngazibuko owela ngezihlengelo zomfula.Nyoni eyakha kabi yabhekisa umyango ngasemfuleni abanye bathi yibambeni abanye bathi yiyekeni ukwenza kwayo. Dada elabhula amanzi abafokazi baphikisana bathii nibone ngani wathi umathetha kubonakala ngamanzi ukudungana.