Ukwazi kangcono ngoNkankula Shoba

Ngiyafisa ukuxhumana nabazi kangcono ngendlu yakuboNkankula Shoba owayenganene nomaDlamini

0768151248 Metro Shoba

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.