Mashwama clan praises

Mshinga, mafeles’bayeni, mhhonta, busut’betingcungca abukhafulwa, kukhafulwa bemajaha ngoba betintfombi buyanukelela. Mbulawe khaya. Shokoliya!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.