Lesisisho sibalula ukwehluleka ukugwema ingozi, okanye ukubona umphemula wokwenza.

Ilanga emandulo namanje, lingumkhombandlela. Umuntu ubheka kulo ukuqinisekisa ukuthi usahamba ngendlela abeyihlelile.

Izithakazelo zakwa Ncikazi❤️
Izithakazelo zakwa Ncikazi❤️

Ncikazi, zitha, langa, tshapha, mathebula, jonas, ndima azilingani ezeyikhuthali nezamavila, nhloso yenkosi, nina baselangeni

Izithakazelo zakwaKhulu
Izithakazelo zakwaKhulu

Imvelaphi yakwaKhulu...uma uzazi izithakazelo zakwa Khulu noma wazi imvelaphi yakhona sicela ukufake kule-blog ngokucindezela lapha