Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

NDZABA,
MSUTHU,
BHILI,
MANCOBA,
MWELASE,
GASA,
TEKELATULE,
OMALALA NENTOMBI IVUKE ICELE UMNTWANA,
INTO EZEHLA ENTABENI ZIHUBELE NGENQATHE LE HASHI !!!

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe igama lami See pictures here