Siwela, Mjiyakho, Khapheza, Mthiyane, Mwelase kaNdaba, wena ongawelanga ngazibuko, owawela ngezimpambo zomvula, keke la keke qanda lanyonini leli, qanda lenyon’ emhlophe ngoba limahhwaqahhwaqa, Mdimndwane odl’ imkantsha Mdangela!


More information is available on our YouTube channel