Qhuba mkathiya,
Nathini boMpolofu abamhlophe,
Qhude kayiyi mbalaluza kajowe,
Khulukahle malindila kalitha khona tholeni ekhaya kwazi nthaba kaluda,
Malibela kavovo,
boMpolofu abande nezitho zabo !


More information is available on our YouTube channel