Mnyakeni
Sasuka ondini emthombo tugela lapho kwahlukana ama phahla amabili, ingamaphahla komonye Kandi nekanye maphahla komonye
Seza sothi ilanga ngomhlana abanye na olotha ngezisu
Utshani bakhona buya bubula buphethe I ntonga Inga Besana bayekwaluseni
I Yama yakhona idliwa ngenkgedlana abanye nabayidla ngamazinyo

Saze safunyanwa ngu Mathibela ahlahla indlela ngenyawo
Wathi Vundla malanga uyangaphi na? Wathi ngingu Vundla malanga ngilandela ubaba u mrori wakwaMboni
Usolimazile udla adle emagacaweni
Vundla ngeligwa elibewu kibo siyatshela
Ku Muthwa

Utshili alinungwa ko Velaphi kunungwa zamakhosazana
Abo Msulangwe, abo Somaliyani
Ikabi khulu ngophangokazi
Ngu Njonjo njengoMfazi wamabele a made umabuza zoke zakwa Vundla
Athi abanye bazakuthiwani
Ngudolo ngu Somakhini okhamba nehlolani
Bathi asizange sibone ihlolani ikhamba nezitha, ngu Dolo ngusoMakhini okhamba nezitha

Madoda phuma ndibone u Sobayengiwe akasena mkhondo akasenasihlangu
Nguzubungela ka Quba ubunge wasinda emagacaweni
Ungaboni I Gininda ukukhamba litsebula
Bayiphanga emagacaweni
Sayiphanga emasangweni

Gininda Mcuba tshatsha

Singebakwa Manala, simaNala amgcongo.

Mnyakeni Clan Names, Mnyakeni Meaning

If you know Mnyakeni Clan Names, please send in the comments below.

Izithakazelo zakwaManyanga

Manyanga Clan Names Thusi Mthaphi Mkhono Manikeza Nina eningakudli ukudla kwemizana Mawuk’dlile ukudla ngenkongelelo Mkhonomude ongangigwa ngabafokazana Mageza ngobisi Nina Read more