Nyambi !
Maphoshe !
Mahlabezulu
Mtungwa !
Mkhonta
Mndiya wena wakamanangane
Wena wenkontsweni !