Hobe, msabeni, masinga, shobane, ninabokulobelamati ningalompeli lishumi nilobela kuhalanta!

Izibongo zakwa Donda

Ngonyama,Masinga,Thusini,Manqele,Mzimela,Mnguni

Sobohla manyosi

Sobohla manyosi : lenkulumo ijwayelekile kodwa inomsuka wayo .imuphi lowo msuka ? Lenkulumo yashiwo uDingane kuManyosi mhla uManyosi eqembuka kuDingane Read more