Hlabathi

mwelase

bhalakophe

mabhodla kude njengengwenyama

wena ongaweli ngelizibuku uwela ngesihlehle solwandle 

mantini

Mathonsi clan names❤️

Mathonsi, Dunga, Mwelase, Madondo, Mazibuku, Nontandokwela, Wena owela ngezimpambosi zemifula abanye bewela ngezibuko, Mquhe!

Izithakazelo zakwa Madondo❤️

Izithakazelo zakwa Madondo | Madondo Clan Names- Mnquhe,- Wena waseQhudeni,- Zikode kaNgaba,- Mwelase,- Mpukane kaMgedeza,- Wena ongawudli umbele odliwa abalandakazi,- Read more